Swap i spread, czyli kalkulacja zysków i kosztów handlu na rynku Forex i CFD
Kontrakty CFD

Rynek Forex jest miejscem, w którym można inwestować w waluty światowe. Pozwala na czerpanie zysków z trafionych decyzji inwestycyjnych, obejmujących sprzedaż lub zakup danej waluty.

Gra na Forexie wiąże się z koniecznością ponoszenia pewnych opłat, m.in. na rzecz brokera, za pośrednictwem którego trader inwestuje. Kalkulacja zysków i kosztów związanych z handlem na rynku Forex i CFD dokonana powinna być przy braniu pod uwagę wartości odpowiadających „swap” i „spread”. Czym one są?

Pojęcie swapu

SWAP, a właściwie punkty SWAP to ważna wartość dla traderów na rynku Forex i CFD. To koszty związane z przetrzymywaniem otwartej pozycji dla tradera przez noc. Wysokość punktów SWAP uzależniona jest od wysokości stóp procentowych danej waluty, pomniejszanych o prowizję oraz koszty brokera.

Zakładając, że inwestor przyjmuje pozycję w walucie bazowej, transakcja rozliczana jest z wykorzystaniem kursu waluty kwotowanej. Jeśli zajmuje pozycję w wysokości 1 lota na parze EUR/USD, to jego pozycja ma wartość 300 000 euro. Różnica pomiędzy wyjściem i wejściem w taką pozycję będzie rozliczana w dolarach, jako walucie kwotowanej. Przy zajmowaniu pozycji krótkiej inwestor wymienia EUR na USD, a gdy zajmuje długą pozycję jest na odwrót. Przetrzymanie pozycji na noc wiąże się z koniecznością poniesienia przez tradera kosztów rolowania, odpowiadających punktom SWAP (więcej informacji o kontraktach CFD w XTB).

Na rynku Forex i CFD punkty SWAP można utożsamiać z należnością, jaka powinna zostać uiszczona za przetrzymanie transakcji przez noc. Wysokość SWAP-ów zależy od różnicy stóp procentowych dla danych par walutowych lub kosztów ich przechowywania. SWAP walutowy może być dodatni, co oznacza, że trader na nim zarabia lub ujemny, kiedy staje się jego kosztem. Najlepiej więc inwestować w walory z dodatnim SWAP-em.

Pojęcie spreadu

Spread jest pojęciem dobrze znanym m.in. dla klientów banków, którzy mają zaciągnięty kredyt walutowy. Można najłatwiej powiedzieć, że spread walutowy jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży waluty. Im jest mniejszy, tym mniejsze koszty ponosimy przy takich operacjach.

Natomiast na rynku Forex i CFD występują spready transakcyjne. Nie można ich pominąć - są obecne w zasadzie na każdej platformie brokerskiej. Ich wartość jest ściśle powiązana z kosztami kupna i sprzedaży par walutowych. Koszty spreadu transakcyjnego są ponoszone przez inwestorów niezależnie od tego, czy przyjmuje on pozycje długie, czy krótkie.

Można zdefiniować spread transakcyjny jako koszt związany z zajęciem przez tradera wybranej pozycji. Podczas realizacji transakcji kupna, czyli przyjęciu pozycji długiej, trader wykorzystuje cenę kupna danej waluty, czyli tzw. ASK. Transakcja zaś jest rozliczana na rynku Forex z zastosowaniem ceny sprzedaży BID.

Jeśli trader sprzedaje walutę, czyli przyjmuje pozycję krótką na Forexie lub rynku CFD, to sprzedaje posiadane walory w cenie sprzedaży BID, ale transakcja jest rozliczana w cenie kupna - ASK. Ceny BID i ASK różnią się między sobą, a owa różnica to nic innego jak spread transakcyjny.

Warto zajrzeć: XTB Online Trading na LinkedIN

Przykład kalkulacji zysków i strat

Najlepiej istotę spreadów walutowych na rynku Forex zrozumieć na przykładzie. Dajmy na to, inwestujemy z wykorzystaniem popularnej pary walutowej EUR/USD, czyli euro do dolara amerykańskiego, która po cenie BID (cena sprzedaży) kosztuje 1,1575, a po cenie AKS (cena zakupu) 1,1577. Zajęcie pozycji długiej, czyli zakup pary walutowej przez inwestora będzie realizowany po cenie wyższej, ale rozliczenie transakcji będzie wymagało wykorzystania ceny niższej. Różnica pomiędzy nimi to 0,0002, co odpowiada wysokości 2 pipsów. Jeśli inwestor kupiłby parę walutową EUR/USD, a następnie od razu po przyjęciu pozycji sprzedałby ją, poniósłby koszt spreadu w wysokości dokładnie 2 pipsów, czyli poniósłby stratę z takiej transakcji.

Przy kalkulacji zysków podczas gry na Forexie trzeba mieć na uwadze wysokość spreadu transakcyjnego. Żeby zarobić, należy przynajmniej wygenerować taką różnicę pomiędzy cenami, aby była ona wyższa od wysokości spreadu transakcyjnego.

PARTNERZY:
Zdolność kredytowa Kredyt studencki Kalkulator kredytowy XTB - Puls Biznesu XTB