Kalkulacja zysków i kosztów - czym jest swap i spread?
swap i spread - kalkulacja

Handel na Forexie cechuje się dużą dynamiką. Inwestorzy muszą podejmować często szybko decyzje, w warunkach dużego stresu. Ponoszą przy tym rzecz jasna koszty transakcyjne handlu na Forexie za pośrednictwem platformy brokerskiej. Ich skala jest uzależniona od brokera i sposobu prowadzenia tradingu.

Trader mierzy się przy tym nie tylko ze standardową prowizją za prowadzenie rachunku tradera na platformie brokerskiej, ale również z kosztami wynikającymi z rolowania, opłatami za spready czy swapy. Czym są swapy i spready? Jaki wpływ wywierają one na kalkulację zysków i kosztów?

Czym jest spread transakcyjny?

Spread transakcyjny występuje na każdej platformie inwestycyjnej, u każdego brokera i nie można przed nim uciec. To wartość powiązana z kosztami kupna i sprzedaży walut notowanych na Forexie. O ponoszonym spreadzie można mówić przy transakcjach o długich i krótkich pozycjach. Spread określa ponoszony przez tradera koszt związany z zajęciem przez niego wybranej pozycji.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że trader realizując transakcję kupna, zajmuje pozycję po cenie kupna -ASK, a transakcja ta zostanie rozliczona po cenie sprzedaży - BID. Analogicznie, jeśli inwestor zajmuje krótką pozycję, czyli sprzedaje swoje waluty, transakcja będzie zajęta w cenie sprzedaży BID, a rozliczona w cenie kupna ASK. Obie ceny rzecz jasna różnią się między sobą.

Ważne informacje z rynku Forex:Przykład kalkulacji zysków i strat

Najlepiej istotę spreadów walutowych na rynku Forex zrozumieć na przykładzie.

Jeśli mamy parę walutową EUR/USD, czyli euro do dolara amerykańskiego, która po cenie BID kosztuje 1,0543, a cena ASK to 1,0545, wówczas zajęcie pozycji długiej, czyli zakup pary walutowej będzie realizowany w cenie 1,0545, a rozliczenie transakcji będzie dokonywane po cenie BID 1,0543. Przy kalkulacji zysków i strat z takiej transakcji należy mieć to na uwadze. Dlatego w przypadku zamknięcia pozycji od razu po jej przyjęciu, inwestor odnotowałby koszt spreadu w wysokości 2 pipsów, czyli poniósłby stratę. Dla wypracowania zysku konieczne jest najpierw wygenerowanie takiej różnicy pomiędzy cenami, aby przekraczała ona co najmniej wysokość spreadu transakcyjnego.

Największe znaczenie spread transakcyjny ma dla inwestorów, którzy szybko kupują i sprzedają waluty na Forexie. Im dłużej trwa trading, tym mniejsze znaczenie ma spread. Wysokość spreadu zależy nie tylko od wyceny walut na Forexie, ale od oferty, jaką dla swoich traderów przygotuje broker. Im mniejszy spread tym korzystniejsze transakcje krótkoterminowego tradingu można zawierać na platformie brokerskiej.

Czym są punkty SWAP?

Z kalkulacją zysków i strat wynikających z handlu na międzynarodowym rynku walutowym Forex związane są punkty SWAP. To koszty związane z przetrzymaniem otwartej pozycji przez noc. Punkty SWAP zależą od stóp procentowych danej waluty, które pomniejsza się o prowizję oraz koszty brokera. Kiedy inwestor zajmuje pozycję w walucie bazowej, transakcja rozliczana jest z wykorzystaniem kursu waluty kwotowanej. Jeśli więc zajmie pozycję o wielkości 3 lotów na parze EUR/USD, wówczas wartość jego pozycji wyniesie 300 000 euro. Różnica między wyjściem i wejściem w pozycję rozliczana jest w dolarach, które są walutą kwotowaną. W przypadku zajęcia krótkiej pozycji, inwestor będzie musiał wymienić EUR na USD, a gdy zajmie długą pozycję - wymieni USD na EUR. Przetrzymanie pozycji na noc wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów rolowania - punktów SWAP.

YouTube: Polecany kanał brokera XTB na YouTube »

Można to wyjaśnić w ten sposób, że przy zajęciu pozycji krótkiej na parze PLN/EUR zakłada umocnienie waluty EUR. Jeśli stopa procentowa w strefie euro wyniesie 1,25 proc., a w Polsce 0,5 proc., to różnica wyniesie 0,75 proc. w skali roku na korzyść EUR. Trader tym samym będzie miał naliczane dodatnie punkty SWAP. Jeśli jednak zdarzy się odwrotna sytuacja, będzie musiał płacić koszty kredytowania i punkty SWAP staną się jego dodatkowym kosztem transakcyjnym.

PARTNERZY:
Zdolność kredytowa Kredyt studencki Kalkulator kredytowy XTB - Puls Biznesu XTB