Jak otrzymać kredyt studencki?
Kredyt studencki

Studiowanie w innym mieście kosztuje, dlatego też wielu studentów, nie posiadając możliwości sfinansowania studiów z oszczędności własnych czy przy wsparciu finansowym rodziców, poszukuje alternatywnych rozwiązań.

Takim rozwiązaniem może być kredyt bankowy. Najlepiej jest zdecydować się na kredyt studencki, który ma znacznie bardziej preferencyjne warunki niż kredyt gotówkowy. Kredyty studenckie są wypłacane studentom w comiesięcznych transzach, przez 10 miesięcy w roku akademickim. Taki kredyt ma odroczony termin spłaty, ponieważ musi się ona rozpocząć dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów.

Kredyt studencki nie jest w ofercie każdego banku Polsce. Tylko banki, które uprzednio podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na korzystanie ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, mogą oferować studentom kredyty z dopłatą z budżetu państwa. Obecnie, w roku akademickim 2013/2014 kredyt studencki można zaciągnąć w PKO BP, Banku Pekao, Banku Polskiej Spółdzielczości lub w SGB-Banku. Wszystkie umowy o kredyt studencki w polskich bankach są podpisywane najpóźniej do 31 marca danego roku akademickiego. Jeśli pod koniec okresu rozpatrywania wniosków student otrzyma kredyt, dostanie od banku wyrównanie transz za okres października, listopada, grudnia, stycznia, lutego i marca.

Pomiędzy ofertami kredytów studenckich w wymienionych bankach nie występują znaczące różnice, bowiem zasady wypłaty i parametry kredytów studenckich są odgórnie określane dla wszystkich banków wspólnie przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Banki mogą jedynie samodzielnie wskazać pożądane sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, a także mogą ustalać wysokość prowizji za przystąpienie do kredytu.

Kredytobiorcą przy kredycie studenckim może być student studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak i studiów doktoranckich. Istnieje przy tym limit wiekowy – kredytobiorca w dniu rozpoczynania nauki nie może mieć więcej niż 25 lat. W pierwszej kolejności przez banki rozpatrywane są wnioski złożone przez studentów lub doktorantów, u których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 2100 zł.

Wypłata kredytu studenckiego trwa do 6 lat włącznie, a może zostać przedłużona dla studentów kontynuujących edukację na studiach doktoranckich. Wówczas łącznie kredyt może być wypłacany nawet przez 10 lat. Miesięczna transza kredytu studenckiego zawsze jest taka sama i wynosi 600 zł.

Artykuł powstał przy współpracy z www.kredytstudencki.net

PARTNERZY:
Zdolność kredytowa Kredyt studencki Kalkulator kredytowy XTB - Puls Biznesu XTB